Thực phẩm dinh dưỡng y học Ensure Gold Vigor 237ml – Lốc 6 chai

Brands:ABBOTT

262.000 248.900

Mô tả ngắn là sẽ đổi nền màu, Dùng nuôi ăn qua ống thông: Theo hướng dẫn của bác sĩ/chuyên gia dinh dưỡng. Khi bắt đầu nuôi ăn qua ống thông, lưu lượng và thể tích phải được điều chỉnh tùy thuộc vào tình trạng và độ dung nạp của bệnh nhân

Mô tả ngắn là sẽ đổi nền màu,

Số lượng

BNN Việt Nam